Oasebos koop nieuw gebied aan

Op 27 juni heeft de stichting Oasebos het traject afgerond voor de aankoop van een nieuw perceel in het Maquenque gebied, in het noordoosten van Costa Rica, waar Oasebos reeds eerder de gebieden Copalchi en El Cerrito heeft aangekocht.

Het gebied heeft de naam Cano Curenita, naar het riviertje dat aan de westkant van het gebied loopt.

Van het gebied is 20 ha. direct aangekocht, met een optie voor verdere koop in de komende tien jaar. Het betekent dat Oasebos de mogelijkheid heeft op te schalen al naar gelang het aantal participaties dat Oasebos in de komende periode verkoopt.

Het tekenen op kantoor van de notaris, 27 juni:

Jit Coers tekent namens de stichting Oasebos.
Van links naar rechts: Jit Coers, wettelijk vertegenwoordiger van Oasebos in Costa Rica (naast Huite Zijlstra), de notaris Alvaro Quesada Loria, en de verkoper Carlos Luis Miranda Alvarez.
Protect the rain forest